Que es avui “Montepio”
El Montepio de Xofers Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques és en aquests moments, l'associació més gran que existeix a les Terres de l'Ebre, ja que aglutina un nombre molt important de socis, arreu de tota la Comarca i fora de Catalunya. A través dels anys ha estat dedicada al servei del professional i usuari de la carretera, però ha anat evolucionant fins que avui en dia, acull qualsevol incidència que pugui sorgir tant a nivell professional com d'altres índoles.

Els nostres esforços han estat dedicats a esbrinar els serveis que podíem anar ampliant als nostres associats, sense oblidar la nostra raó de ser, i anar buscant allò que podia ser bo per al soci.

Per què targeta +Montepio?
El nostre projecte de futur és fruit de la situació econòmica general del moment. L'entitat volia centrar el seu treball en proporcionar a l'associat un ram de cobertures diferenciadores de la competència i que nosaltres considerem essencials per al dia a dia.

Entenem que el nostre mutualiste es mereixedor d'unes cobertures acords amb els nostres temps.

Tenim la vostra fidelitat i volem oferir-vos una relació de serveis específics amb l'elaboració d'una guia de serveis, als quals podrà accedir pel simple fet de ser soci de la nostra entitat, i us reportarà importants descomptes en determinats serveis.

Com funcionarà la targeta + Montepio?
Amb la presentació de la Targeta +MONTEPIO davant els comerços i entitats que apareixeran a la Guia de Serveis, el soci-montepio s'identificarà, i automàticament podrà gaudir dels descomptes corresponents. A la targeta figurarà el seu nom i DNI, i numero d'associat. Serà personal e intransferible.

El principal objectiu d'aquest descomptes estarà basat en el ram de la salut, una assignatura pendent del Montepio, que durant molts anys el soci ha estat sol·licitant.

La salut
Assumir el cost d'una assegurança privada de salut, suposa un gran esforç econòmic. Utilitzar els serveis privats mèdics també resultar car. Per altra banda, no em d'oblidar que afortunadament en aquest país gaudim d'una seguretat social gratuïta de molta qualitat, però que malauradament té l'inconvenient de llargues llistes d'espera, i exclusió de determinades especialitats, com poden ser, l'odontologia, podologia...

Tot plegat ha suposat un temps de reflexió per l'entitat i hem escoltat les necessitats i demanda del mutualiste, per tal d'arribar a la gestació d'aquesta Guia de Serveis.

Tots els convenis que signi el Montepio amb diferents clíniques, comerços o entitats i empresaris, aniran recollits en una Guia de Serveis, on hi figuraran tots els Serveis que el soci podrà utilitzar, adreça i telèfons de contacte per demanar hora.

Qui podra gaudir d'aquesta targeta?
Tots els mutualistes del Montepio de Conductors de Tortosa, des del primer dia d'alta, sempre i quan estiguin al corrent de pagament de la quota. (molt important: cap cost adicional a la quota)

També gaudiran de la targeta, previ el pagament de 10 euros anuals per despeses admi-nistratives, els fills menors d'edat dels socis, i la parella respectiva.

Com pots entrar a formar part d'aquesta guia serveis?
La guia de Serveis queda oberta a tots aquells establiments, comerços o entitats que considerin que poden oferir els seus avantatges als socis del Montepio. Des d'aquí fem una crida a tot aquell que vulgui entrar a formar part de la mateixa, i els invitem a posar-se en contacte amb la nostra entitat per treballar conjuntament amb els nostres comercials, en fer cada cop més, una guia més complerta.