SOCIS DE NÚMERO
Tots aquells que ingressin a la Mutualitat reunint les condicions assenyalades a l'apartat c) de l'article 10 dels Estatuts socials. Edat minima, 15 anys.

SOCIS JUVENILS
Tots aquells que ingresin a la mutualitat, amb l'edat compresa entre els 15 i els 20 anys, estant amb possessió amb plena vigència, el títol d'aptitud com a conductor de vehicles de tracció mecànica, expedit per l'autoritat competent.

Dels 15 als 18 anys, no pagaran quotes
Dels 18 als 20 anys, pagaran el 50% de la quota.

SOCIS PASSIUS
Tots aquells associats que s'hagin acollit als beneficis dels antics i extingits subsidis de Vellesa i d'invalidesa, i aquells que havent rebut en el seu moment l'antic i extingit "Premi per Antiguitat", van quedar exempts de pagar quota.  Únicament tindran dret a les prestacions dels articles 9 del Reglament de Prestacions asseguradores i de l'article 1 del Reglament de Prestacions Socials.

Se trata de concienciar para la mejor convivencia entre conductores de vehículos de dos ruedas y resto de conductores.
Incremento de la vigilancia a pie de carretera y desde el aire para que todos los conductores respeten las normas de seguridad vial establecidas.

La campaña se desarrollará durante los dos últimos fines de semana de mayo (21-22 y 28-29).
Se intensificará la vigilancia en aquellos tramos de carreteras frecuentados por ciclistas y motoristas.

El uso de la bicicleta como medio de transporte sigue aumentando hasta los 3,8 millones de ciudadanos que la usan casi a diario, tal como refleja el último Barómetro de la Bicicleta.

http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2016/05/NP-Campana-motos-y-bicis-mayo-2016.pdf