El Montepio de Conductors Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa, va ser fundat el dia 21 de març de l’any 1930, amb el nom de “EL HUMANITARIO”.

Tot va començar quan un grup d’amics, tots del ram de la mecànica, xofers, transportistes....., es reunien, a mitjans de l’any 1929, interessats en aconseguir una associació, que en moments de desgracia, els emparés i ajudés a suportar les penúries que comportava en aquells temps, qualsevol accident, o paralització de la seva professió.

Consta documentalment, a l’acta de Constitució, que aquest grup d’amics, un total de divuit, estava format per els senyors En Primitivo Grau, En Ramón Pons, En Jose Sabate, En Tomàs Casanova, En Mario Vilaseca, En Pascual Franch, En Luis del Aguila, En Jose Moreso, En Jose Caballé, En Jose Subirats, En Tomàs Panisello, En Manuel Gisbert, En Salvador Monllau, En Nicanor Escurriola, En Pedro Ponce, En German Segarra, En Carlos Mesegue, i En Placido Octavio.

D’aquests divuit, van nomenar una comissió formada per En Primitivo Grau Sabaté, En José Moreso Tomas, En Ramón Pons Sanz, i en Tomás Casanova Berenguer, per muntar els Estatuts, i presentar-los al Govern Civil per aconseguir la seva aprovació. Després de nombroses consultes, reunions, modificacions, rectificacions, etc., el 6 de marc de 1930 es va presentar la documentació a l’organisme indicat, que els va aprovar.

L’emparament i ajuts eren la defensa jurídica del soci conductor en cas d’accident de trànsit en tota Espanya; fiança il.limitada per poder traure de la presó al soci; en cas de presó, un subsidi d’un duro al dia mentre durés aquella situació; en cas de malaltia un duro al dia; en cas de mort natural, una derrama, d’un duro per soci a favor de la vídua o hereus; per vellesa o invalidesa, setanta cinc pessetes al mes.

Van tenir que transcórrer més de vint-i-set anys per que la primera dona conductora, es fes sòcia del Montepio, i va ser la senyora Na Gabriela Romaguera Colón, que va causar alta al desembre de l’any 1957. En aquells moments el Montepio tenia 935 socis. Van tenir que passar quatre anys mes o sigui fins al 1961, per que altres dos dones més entressin a formar part de l’Entitat.

Eren uns altres temps en els que contràriament als actuals, molt poques dones eren conductores. En l’actualitat i des de ja fa uns quants anys, al complir l’edat, tant nois com noies, obtenen permís de conduir. En aquella època es podien pràcticament comptar amb els dits de la ma, les dones que conduïen, i podíem dir que era una professió o activitat pràcticament reservada als homes.

Pels anys setanta, donat l’increment del parc mòbil i necessitats socials, es van augmentar la quantia de les prestacions, i així successivament s’han anat acomodant fins a les que s’ofereixen en l’actualitat, essent l’última incorporada, la ajut d’abonar, l’import del curs total o parcial de sensibilització i reeducació viària, al corresponent centre recuperador, quan l’associat hagi perdut punts del permís de conduir.