Obtenció de documents administratius a través d’un mitjà professional. Renovació i revisió del permís de conduir, obtenció de duplicats. Canvis de titularitat de vehicles, canvis de domicili, duplicats del permís de circulació i/o targeta d’inspecció tècnica. Legalitzacions i reformes. Obtenció de certificats. Obtenció de llicències. Renovació de permisos d’arma. Visats i targetes de transport. Etc.

(prestacions d’acord amb la normativa, excepcions i exclusions que determini el Reglament corresponent)