Ajuda als beneficiaris de l’associat quan aquest mori per qualsevol circumstància (compatible amb l’ajuda per mort en accident de circulació), en concepte de despeses per enterrament, per la quantitat que resulti de recaptar la derrama de 0,20 € entre els associats inscrits en el moment de la defunció.

Ajuda a l’associat, per una eventual reparació del vehicle com a conseqüència d’accident de circulació, amb un límit màxim de 1.800 €, en forma de préstec sense interessos al mutualista. Imprescindible avalador.

Ajuda a l’associat en situació d’atur, consistent en la reducció del 50% de la quota. Necessària antiguitat mínima com a mutualista de 2 anys i estar en situació d’atur un mínim de 6 mesos consecutius.

(prestacions d’acord amb la normativa, excepcions i exclusions que determini el Reglament corresponent)