Ajuda als familiars de l’associat, en cas de privació de llibertat com a conseqüència d’accident de circulació, de 901 € mensuals amb un màxim de 12 mesos.

Ajuda als familiars de l’associat, en cas de retirada del permís de conduir tant en via judicial en cas d’accident de circulació, o en via administrativa, de 300 € mensuals amb un màxim de 2 anys.

Pagament a l’associat, del cost del curs de recuperació de punts, en cas de pèrdua total o parcial.

Ajuda als beneficiaris de l’associat que morís com a conseqüència d’accident de circulació, en concepte de despeses per enterrament, de 1.202 €.

Trasllat del cadàver de l’associat, que morís com a conseqüència d’accident de circulació, dintre del territori peninsular de l’Estat o des de qualsevol frontera de la península.

Subsidi per hospitalització de l’associat, com a conseqüència d’accident de circulació, a partir de les 24 hores del seu ingrés, de 18 € diaris amb un màxim de 90 dies.

Subsidi per invalidesa de l’associat, com a conseqüència d’accident de circulació, que fos permanent i absoluta i l’incapaciti per a tot tipus de treball, de 2.404 € per una sola vegada. Tanmateix, es considerarà indemnitzable la invalidesa permanent que li ocasioni l’anulació del permís de conduir o la seva substitució pel de categoria inferior si es conductor professional.

(prestacions d’acord amb la normativa, excepcions i exclusions que determini el Reglament corresponent)